fbpx

Reklamační formulář

Reklamační formulář

Je vaše zboží poškozené nebo vadné? Vyplňte formulář k reklamaci.

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.